AKTUALNOŚCI 


  Statut
  O nas
  Rejestracja
  Biuletyn
  Programy
  Aktualności
  Opinie
  Bohater
  Forum
  KONTAKT


Przewodniczący KPO:
hm Rafał Bednarczyk
Al. KEN 97/73
02-722 Warszawa
tel. 0601-317036
fax (022) 6441757
e-mail: rafael@mediclub.pl

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 1999

W roku 1999 KPO działało praktycznie wyłącznie opierając się na zasobach
i możliwościach swoich środowisk głównie z powodu braku pomocy finansowej ze strony WHSiS GK ZHP.

1.Zlot Skautów Europy Środkowej i Wschodniej "San'99"
 Początek roku 1999 związany był z bardzo nasilonymi pracami sztabowymi związanymi z organizowaniem programu i zaplecza programowego Zlotu Skautów Europy Środkowej i Wschodniej "San'99". Rada Programowa KPO zobligowana osobą przewodniczącego ruchu stworzyła założenia programowe i organizacyjne zlotu,
łącznie z oryginalną koncepcją słowiańskiej obrzędowości, która niestety z powodów od nas niezależnych nie mogła być zrealizowana. Najbardziej aktywne środowiska KPO (Łódź, Kielce, Gniezno, Lębork, Warszawa) włączyły się w przygotowanie zlotu wnosząc swój potencjał kadrowy oraz często sprzęt środowisk.
 Ostatecznie trzy z czterech biwaków zlotowych zostały w całości przygotowane 
i poprowadzone przez środowiska KPO.
 Środowisko szczecińskie (razem z z-cą przewodniczącego phm J. Koniecznym) stworzyło Harcerską Służbę Porządkową na zlocie, która była w stanie zaprosić do swojego składu skautów z Czech - wymagało to stworzenia bardzo przejrzystych zasad organizacyjnych, przykład wart naśladowania.
 Ogólnie zlot został oceniony wysoko przez skautów - uczestników, natomiast środowiska KPO posiadły nową dla siebie zdolność przygotowania programu, szczególnie specjalnościowego, łatwego w przekazie skautom nie znającym polskich realiów.

2.Oficjalna reprezentacja KPO na 55 rocznicy operacji "Market-Garden"
w Holandii
 Pod koniec września 1999 roku funkcyjni najbardziej aktywnych środowisk KPO zostali nagrodzeni udziałem w oficjalnej reprezentacji ruchu w najważniejszym wydarzeniu ruchu kombatanckiego związanego z KPO czyli obchodami 55 rocznicy operacji "Market-Garden".
 Rada Programowa pod kierunkiem phm A. Rukata z Kielc przygotowała delegację pod względem programowym i kwatermistrzowskim - dysponowaliśmy własnym autokarem, program obchodów rocznicowych został dodatkowo wzbogacony elementami turystycznymi.
Kombatanci 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej bardzo wysoko ocenili prezentacje
i organizację oficjalnej reprezentacji KPO podczas pobytu w Holandii.

3.Stworzenie zespołu HSP na zlot w Gnieźnie
 Po dobrych doświadczeniach w HSP zlotu "SAN'99" phm J. Konieczny mianowany został szefem HSP na zlot w Gnieźnie, i co naturalne, oparł się na środowiskach z KPO.
Został zaplanowany cykl szkolenia zespołu HSP, który swój udział miał w formie specjalnego zimowiska szkoleniowego w CSI w Perkozie oraz podczas służby HSP na XXX Rajdzie "Arsenał".

4.Stworzenie podstaw komunikacji wewnątrz ruchu
 Decyzją odprawy funkcyjnych środowisk KPO ruch rozpoczął tworzenie standardów komunikacji wewnętrznej opartych na nowoczesnych środkach łączności, przede wszystkim
z wykorzystaniem internetu. Zaplanowano warsztaty internetowe KPO i określono sposoby komunikowania:
* Ograniczenie do minimum wydawania komunikatów w formie papierowej
* Przyznanie adresów e-mail wszystkim jednostkom KPO
* Przyznanie miejsca na strony www wszystkim jednostkom KPO
* Określenie standardów oprogramowania w ruchu

 

Za Radę Programową KPO:
       Przewodniczący

    hm Rafał Bednarczyk
 


ZWIĄZEK  HARCERSTWA  POLSKIEGO
Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny nr 3
Klub "Pikującego Orła"
Drużyn Harcerskich imienia
1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej
i Cichociemnych                           

 

[powrót "góra"]


Program Zlotu KPO 2001

Zapowiedz Zlotu KPO 2001

Kurs pwd program

Sprawozdanie z działalności 1999

Kontakt z ruchem: Rafał Bednarczyk Al. KEN 97/73, 02-777 Warszawa, tel. 0601-317036, fax 022-6441757,
e-mail:
kpo@kpo.neostrada.pl