KOMUNIKATY I BIULETYNY INFORMACYJNE 


  Statut
  O nas
  Rejestracja
  Biuletyn
  Programy
  Aktualności
  Opinie
  Bohater
  Forum
  KONTAKT


Przewodniczący KPO:
hm Rafał Bednarczyk
Al. KEN 97/73
02-722 Warszawa
tel. 0601-317036
fax (022) 816-71-89
e-mail:
rafael@mediclub.pl

Warszawa, 2.11.1999

KOMUNIKAT  L1/1999-2000

Szanowne Druhowieństwo !

Minęło sporo czasu od ostatniego wydanego przeze mnie komunikatu - początkowo było to wynikiem zmian w moim życiu osobistym (przeprowadzka do własnego mieszkania i zmiana miejsca i charakteru pracy), natomiast od lutego tego roku wydarzenia dotyczące najbardziej aktywnych drużyn KPO, które zobowiązały się zrealizować program pierwszego międzynarodowego zlotu skautowego w Polsce (SAN'99), potoczyły się tak szybko, że na wydawanie komunikatów po prostu straciło sens - następny tydzień dezaktualizował wiadomości poprzedniego. 
Ale do rzeczy po kolei:

1.Podsumowanie zlotu KPO, który odbył się w listopadzie 1998 roku w Warszawie:
* Organizatorem zlotu była nowa w KPO 125 WDH "Burza", która organizowała bazę zlotu oraz praktycznie jego program
* W zlocie wzięło udział prawie 50% drużyn KPO
* Organizatorzy zapewniali o zażyłych stosunkach z jednostką specjalną "Grom", co było głównym powodem decyzji o przyznaniu im prawa zorganizowania zlotu
* Uczestnicy zlotu bardzo krytycznie ocenili jego przygotowanie a szczególnie realizację obietnic programowych - wnioskiem płynącym z takiej oceny jest chyba powrót do tradycji przyznawania prawa organizacji zlotu jednostkom, które w praktyce wykażą wybitne możliwości programowo-organizacyjne

2.Przygotowania do stworzenia zespołu programowego zlotu "SAN'99"
* Pod koniec stycznia 1999 ówczesny kierownik Wydziału Starszego i Specjalności GK ZHP, a potem Naczelnik ZHP zaproponowali mi objęcie funkcji Z-cy Komendanta Zlotu SAN      ds. Programowych - od początku było wiadomo, że jeśli przyjmę tę funkcję to tylko wtedy, kiedy drużyny KPO wejdą w skład zespołu programowego
* Bezpośrednio po rozmowie z Naczelnikiem rozpocząłem konsultacje z najbardziej aktywnymi drużynami KPO, które (w mojej subiektywnej ocenie) mogły podjąć się przygotowania i poprowadzenia zajęć programowych w czterech biwakach zlotowych               i centralnym zespole programowym przy sztabie zlotu
* Efektem powyższych działań były deklaracje kilku środowisk KPO o zaangażowaniu się         w organizację programu zlotu - były to reprezentacje:
* 75 DSH im. "CC" z Łodzi i pwd P. Owczarek, który miał zostać moim zastępcą
* reprezentacja Kieleckiego Szczepu Pikującego Orła - pod wodzą pwd A. Polesek
* 19 DH "Bastion" z Gniezna pod kierunkiem pwd K. Sytka
* 7 DH"CzB" im. Gen. Sosabowskiego z Lęborka  kierowana na początku                      przez phm K. Chmiela
* 40 DH-y im. 1 SBS z Warszawy kierowana przeze mnie
* również inna sfera zlotu - służba HSP została zapewniona przez KPO: jej szefem został pwd J. Konieczny razem z Samodzielnym Zastępem KPO rekrutującym się z byłej starszyzny 64 ODSH "Cień" im. Gen. Sosabowskiego ze Szczecina
* prace sztabowe posuwały się szybko, ale niestety napotykały przeszkody nie do pokonania związane głównie z niepewnymi finansami imprezy - kilkakrotnie jednak wyjeżdżaliśmy do Sanoka (miejsca zlotu) i spotykaliśmy się w Warszawie
* efektem tych prac było przygotowanie unikalnego programu łączącego przegląd wszystkich specjalności w formie dostępnej skautom z zagranicy oraz elementy słowiańskiej obrzędowości i rękodzieła (ten aspekt był pomysłem P. Owczarka oraz ekipy stworzonej przez instruktora spoza KPO: phm A. Filińskiej z Warszawy)
* niestety w trakcie prac z zespołu wycofał się pwd P. Owczarek razem ze swoją drużyną,      co zmusiło nas do znalezienia obsady jednego biwaku spoza KPO i było powodem wielu problemów. Zmienił się również szef ekipy z Lęborka - funkcję po Konradzie objęła        pwd H. Okrój

3.Zlot "SAN'99" i KPO jako zespół programowy i HSP:
* 3 biwaki i centralny zespół programowy zlotu zostały obstawione przez ekipy z KPO - ekipy te mimo wielu przeciwności przygotowały i przeprowadziły dobry program określony przez wiele osób jako najlepszy z przygotowanych dotąd przez ZHP programów dużych imprez
* HSP kierowane przez pwd J. Koniecznego zostało ocenione jako jedna z najlepszych służb zlotowych
* Wszystkie ekipy KPO pracujące podczas zlotu zawiązały wiele cennych znajomości                i udowodniły sobie możliwości organizacyjne
* KPO zostało uznane za liczące się środowisko programowe i organizacyjne o wymiarze związkowym
* Przez udział w zlocie zyskaliśmy łatwo rozpoznawalny atrybut propagandowy - żaden           z ruchów programowo-metodycznych nie przygotował programowo podobnej imprezy

4.Udział KPO w 55 rocznicy operacji Market-Garden w Holandii:
* W połowie sierpnia 1999 przebywając zagranicą otrzymałem jako przewodniczący KPO propozycję wzięcia udziału w powyższych obchodach - autorem tej propozycji był wnuk Cory Baltussen - Arno
* Ze względu na bardzo krótki czas, jaki pozostał do imprezy (wróciłem do kraju ostatniego dnia sierpnia) ograniczyłem konsultacje dot. organizacji naszej reprezentacji do drużyn,           z którymi miałem możliwość szybkiego kontaktu głównie telefonicznego - w praktyce były to najbardziej aktywne w KPO ekipy + kilka innych
* W rezultacie na propozycję wystawienia reprezentacji drużyny odpowiedziały pozytywnie następujące jednostki:
* reprezentacja Kieleckiego Szczepu Pikującego Orła
* 7 DH"CzB" im. Gen. Sosabowskiego z Lęborka 
* 40 DH-y im. 1 SBS z Warszawy
* Samodzielnym Zastępem KPO ze Szczecina
* 64 DH "Zielona Zaraza" im. 1 SBS ze Szczecina
* 125 "Burza" z Warszawy
* 75 DSH im. "CC" z Łodzi
* organizując wyjazd na rocznicę operacji połączyliśmy udział w uroczystościach                      z programem typowo turystycznym - efektem tego zaplanowaliśmy tygodniowy pobyt            w Holandii z dysponowaniem własnym autokarem w cenie 350 PLN od osoby
* zakwaterowanie zorganizował nam Arno Baltussen
* GK ZHP dofinansowała koszty transportu w związku z czym mogliśmy utrzymać niską odpłatność od osoby
* Udział naszej reprezentacji w obchodach był bardzo udany - świadczą o tym choćby zdjęcia czy film nagrany podczas głównych uroczystości w Oosterbeek
* Nawiązaliśmy serdeczny kontakt z holenderskimi organizatorami i ustaliliśmy ramy współpracy na przyszły rok

5.Udział KPO w uroczystościach święta 1 SBS w Warszawie:
* Niska frekwencja - powodem był dzień różnicy pomiędzy powrotem kadry drużyn KPO       z Holandii i nieobecność innych drużyn, częściowo spowodowana brakiem informacji           z mojej strony
* Jednak drużyny zainteresowane udziałem w warszawskich uroczystościach potrafiły właściwie zorganizować się do przyjazdu - szkoda, że jedyną drużyną spoza Warszawy była 25 DSH "Enigma" ze Skierniewic, która (już tradycyjnie) wystawiła dobrą 20-osobową ekipę, która razem z moją 40 WDH-y im. 1 SBS stanowiła reprezentację KPO                           w warszawskich uroczystościach
* W uroczystościach wzięła też udział 3+1-osobowa reprezentacja 6 BDSz z Krakowa
* W imieniu swoim i przewodniczącego ZPS O/Polska p. Jana Wilka serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom opisanych uroczystości

6.Plan pracy na rok 1999/2000 i Zlot KPO:
* Zgodnie z ustaleniami powziętymi na zlocie "SAN'99" zlot miała przygotować 19 DH "Bastion" z Gniezna i miał on być połączony z uroczystościami w Warszawie
* Jednak z powodu wypłynięcia w międzyczasie imprezy w Holandii przesunęliśmy planowaną imprezę w Gnieźnie na połowę października - okazało się jednak, że 19 DH         nie dysponuje odpowiednim lokalem dla zakwaterowania całości uczestników zlotu
* Stąd zrodził się pomysł połączenia zlotu KPO z Jesienną Grą Polową organizowaną od lat przez 7 DH "CzB" im. Gen Sosabowskiego z Lęborka - niestety JGP została zaplanowana na koniec października, kiedy w większości hufców miały odbyć się zjazdy wyborcze. Stąd po ustaleniu, że wszystkie najbardziej aktywne drużyny KPO mają w tym terminie zjazdy hufców podjąłem decyzję o odwołaniu zlotu połączonego z JGP
* Niestety 7 DH "CzB" nie była w stanie zorganizować zlotu w innym terminie stąd obecnie mamy impas w organizacji tegorocznego zlotu

7.Odprawa drużynowych KPO:
* Ponieważ mamy problem terminu, organizatora i miejsca zlotu, a także istnieje wiele spraw, które trzeba przedyskutować wyznaczam zbiórkę drużynowych jednostek KPO    na niedzielę 21.11.1999 w Warszawie w budynku GK ZHP  przy ul. Konopnickiej 6 (przy Placu Trzech Krzyży, gdzie mieści się również Teatr Buffo), początek godz. 11.00
* Proponowany zakres spraw do przedyskutowania:
* Plan pracy KPO na rok 1999/2000
* Sprawa zlotu KPO
* Pomysły na nowy sposób funkcjonowania KPO
* Łączność w KPO szczególnie w aspekcie możliwości jakie niesie internet
* KPO i zlot w Gnieźnie
* KPO w nowych strukturach hufca, chorągwi i związku
* Z powodów istoty proponowanych tematów do dyskusji zapraszam na odprawę także wszystkich funkcyjnych naszych drużyn, którzy mogą wnieść coś istotnego do dyskusji

I to tyle informacji z mojej strony. Zapraszam do Warszawy i proszę o potwierdzanie swojego przybycia (i ilości osób w reprezentacji) do mnie do 15.11.99 (poniedziałek) korzystając z najwygodniejszych dla Was możliwości kontaktu (patrz nagłówek komunikatu).

Pozdrawiam serdecznie

CZUWAJ!

R. Bednarczyk hm (-)
Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny ZHP nr 3 "Klub Pikującego Orła" - Komunikat L1/1999-2000
Warszawa, 2.11.1999


ZWIĄZEK  HARCERSTWA  POLSKIEGO
Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny nr 3
Klub "Pikującego Orła"
Drużyn Harcerskich imienia
1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej
i Cichociemnych                           

 

[powrót "góra"]


BI_6_2001
BI_5_2001
BI_4_2001
BI_3_2001
BI_2_2001
BI_1_2001
kom2_2000_01
kom1_2000_01
kom3_99_2000
kom2_99_2000
kom1_99_2000

Kontakt z ruchem: Rafał Bednarczyk Al. KEN 97/73, 02-777 Warszawa, tel. 0601-317036, fax 022-6441757,
e-mail:
kpo@kpo.neostrada.pl