KOMUNIKATY I BIULETYNY INFORMACYJNE 


  Statut
  O nas
  Rejestracja
  Biuletyn
  Programy
  Aktualności
  Opinie
  Bohater
  Forum
  KONTAKT


Przewodniczący KPO:
hm Rafał Bednarczyk
Al. KEN 97/73
02-722 Warszawa
tel. 0601-317036
fax (022) 816-71-89
e-mail:
rafael@mediclub.pl

Warszawa, 20.01.2000

KOMUNIKAT  L2/1999-2000

Szanowne Druhowieństwo!

Miło mi bardzo życzyć Wam wszystkiego dobrego w nowym tak wyjątkowym roku. Mam nadzieję, że ten rok będzie również wyjątkowym rokiem dla naszego ruchu i wszystkich tworzących go drużyn.
 Teraz przedstawię Wam wyniki naszych ustaleń, które zapadły na ostatniej odprawie drużynowych KPO.

1. Drużyny KPO sprawdzą swój stan pod kątem Kryteriów Drużyny Specjalnościowej opracowanych przez Wydział Harcerstwa Starszego i Specjalności GK ZHP - kryteria zostaną rozesłane do wszystkich drużyn KPO

2. Zlot ZHP w Gnieźnie i KPO - do tej pory organizatorzy i komenda zlotu  nie zaproponowali ruchom programowo - metodycznym, ani też środowiskom specjalnościowym żadnych form uczestnictwa w organizowaniu czy też partycypowaniu w programie zlotu. W związku z tym nie przewidujemy np. Biwaku KPO w ramach zlotu, czy też propozycji programowych przez nas sygnowanych. Istnieje natomiast możliwość stworzenia praktycznie w 100% HSP Zlotu w oparciu o drużyny KPO. Służbą HSP dowodzić będzie phm Jarosław Konieczny. W tej chwili jest jeszcze kilka wolnych miejsc w HSP, które już teraz składa się w praktyce z drużyn KPO - chętne drużyny proszone są o kontakt bezpośrednio z Jarkiem (tel. 0606-397541), który szczegółowo wytłumaczy niełatwe do spełnienia kryteria doboru HSP

3. W celu przeszkolenia zgłoszonych już do HSP ekip odbędzie się za tydzień zimowisko szkoleniowe organizowane przez Centralną Szkołę Instruktorską, WHSiS i KPO. Termin 28.01.2000 - 6.02.2000, odpłatność 200 PLN, miejsce Perkoz k/Olsztynka - kontakt    phm Jarosław Konieczny komendant kursu "KPO/HSP Gniezno", są jeszcze wolne miejsca

4. Ponieważ z powodów opisanych w poprzednim komunikacie nie odbył się zlot KPO       w roku 1999 przedyskutowano wszystkie możliwości jego organizacji w roku 2000. Ustalono, że zlot KPO odbędzie się w dniach 22-24.09.2000 w Kielcach, a jego organizatorami będą drużyny Kieleckiego Szczepu "Pikującego Orła"                            czyli 21 KDH im. 1 SBS, 45 KDH-ek im. E. "Zo" Zawackiej, 41 KDH im. mjr Piwnika "Ponurego",  47 KDH im. 1 SBS i 10 KDH im. ppłk. M. Kalenkiewicza "Kotwicza". Zlot połączony będzie z obchodami święta 1 SBS, czego szczegóły ustali z ZPS Przewodniczący KPO

5. W dniach 30.01 - 5.02.2000 odbędzie się w Sielpi k/Kielc "Kurs Sędziów Strzelectwa Sportowego", koszt 400 PLN, wiek od 16 lat, tylko 18-latek dostanie ew. uprawnienia. Kontakt hm Dariusz Kwapisz (0602-632131,tel/fax 041-3318348)

6. W terminie 28.01. - 6.02.2000 odbędzie się zimowisko narciarskie drużyn SPO z Kielc    w Niedźwiedziu k/Mszany Dolnej. Istnieje możliwość przyjazdu małej grup z KPO na klika dni w czasie trwania zimowiska - koszt całkowitego utrzymania na zimowisku       to 22 PLN/1 dzień (bez programu). Kontakt phm Adam Rukat (0606-366727,   041-3613197)

7. Ustalono, że Rajdem Specjalnościowym KPO będzie Rajd 21 KDH im. 1 SBS "BASTION", termin rajdu: 29.04. - 2.05.2000

8. Omówiono wiele pomysłów na nowy sposób funkcjonowania KPO. Kluczowym w tej chwili problemem jest zapewnienie szybkich form kontaktu z drużynowymi, ponieważ specyfika obecnej sytuacji KPO nie pozwala na kontakt listowny - konieczność szybkiego reagowania na zaistniałe sytuacje. W związku z tym 40 WDH-y im. 1 SBS zaproponowała organizację warsztatów internetowych, które doprowadziłyby do ustalenia standardów  łączności poprzez internet. Termin grudniowy warsztatów nie doszedł do skutku,          stąd następną propozycją będzie 3-5.03.2000, miejsce Warszawa, osoba kontaktowa to Przewodniczący, zgłoszenia do 25.02.2000, każdej drużynie przysługuje maksymalnie     2 miejsca w warsztatach, przy czym najlepiej, aby te osoby były później odpowiedzialne za łączność internetową z KPO

9. Poruszono problem śpiewnika KPO, który zostanie stworzony przez środowisko łódzkie KPO. W związku z tym zobowiązujemy wszystkie jednostki KPO do przesłania minimum jednej piosenki - propozycji do śpiewnika w formie: tekst na dyskietce oraz melodii na kasecie na adres: Jerzy Sikora, ul. Ozorkowska 25/27 m 22, Łódź, do końca marca 2000

10. Zatwierdzono w formie głosowania następujące władze KPO (Radę Programową):      Przewodniczący KPO - hm Rafał Bednarczyk (Warszawa)                                                Z-ca d/s obrzędowości  - phm Przemysław Owczarek (Łódź)                                               Z-ca d/s kwatermistrzowskich - phm Adam Rukat (Kielce)                                                 Z-ca d/s organizacyjnych - phm Jarosław konieczny (Szczecin)

11. Podjęto powtórnie kwestię znaczka KPO i po burzliwej dyskusji przyjęto jako oznaczenie drużyn KPO patki spadochronowe i naszywki "Poland" - takie też stanowisko KPO zostanie przedstawione do zatwierdzenia Naczelnikowi ZHP

12. Zadecydowano, że drużyny KPO wezmą udział w tegorocznym rajdzie Arsenał, na trasie organizowanej przez szczep 40 WDHiZ, w skład którego wchodzi 40 WDH-y im. 1 SBS. W związku z tym, zaznaczam że trasa arsenałowa będzie specjalnie zorganizowana dla naszych drużyn, stąd proszę o dotrzymanie terminu zgłoszenia na rajd czyli 13.02.2000. Warunkiem kwalifikacji do udziału w rajdzie, którego dokonuje sztab całego rajdu (a więc nie tylko nasza trasa) jest przesłanie zgłoszenia na właściwą trasę i wykonanie zadania przedrajdowego - jak to zrobić i co zrobić dowiecie się ze stron internetowych rajdu Arsenał:
www.arsenal.waw.pl. Tam opisane jest zadanie przedrajdowe czyli zaprogramowanie dużej imprezy związanej z tematem wybranej trasy.  W naszym przypadku tematem trasy jest "Idol...". Wszystko co musicie więc zrobić         to opracować program imprezy związanej z hasłem idol, przy czym można to zrozumieć również jako zajęcia związane z bohaterem drużyny - wystarczy więc jeśli prześlecie sztabowi np. program dużej imprezy związanej z kampanią bohater. Jeśli ktoś będzie miał z tym problem służę pomocą - najważniejsze abyście zmieścili się w czasie do 13.02.2000 - decyduje data stempla pocztowego, można też przesłać gotowe zadanie przez e-mail (adres na stronie rajdu).


Moi Drodzy - mam nadzieję już niedługo zobaczyć się z większością z Was w Perkozie, wszystkim jednak życzę udanych ferii i odpoczynku przed pracą w dalszym roku.

Pozdrawiam serdecznie całe drużyny !


CZUWAJ!

Załącznik nr 1
Program pracy KPO do września 2000 roku

Lp.

Data

Opis

Organizator

Kontakt

1.

28.01 - 6.02.2000

Zimowisko szkoleniowe

CSI / KPO

J. Konieczny

2.

30.01 - 5.02.2000

Kurs sędziów strzelectwa

HKS-47

D. Kwapisz

3.

3 - 5.03.2000

Warsztaty internetowe

40 WDH-y

R. Bednarczyk

4.

24 - 26.03.2000

Rajd "Arsenał", trasa "Idol..."

40 WDH-y

R. Bednarczyk

5.

29.04 - 2.05.2000

Rajd "BASTION"

SPO Kielce

A. Rukat

6.

Sierpień 2000

HSP, Zlot ZHP Gniezno

KPO

J. Konieczny

7.

22 - 24.09.2000

Zlot KPO

SPO Kielce

A. Rukat

Załącznik nr 2
Lista obecnie ustalonych kontaktów e-mail w drużynach KPO (proszę sprawdzić i dopisać swoje informując o tym wszystkich na tej liście)

 

Lp.

Data

Opis

Organizator

Kontakt

1.

28.01 - 6.02.2000

Zimowisko szkoleniowe

CSI / KPO

J. Konieczny

2.

30.01 - 5.02.2000

Kurs sędziów strzelectwa

HKS-47

D. Kwapisz

3.

3 - 5.03.2000

Warsztaty internetowe

40 WDH-y

R. Bednarczyk

4.

24 - 26.03.2000

Rajd "Arsenał", trasa "Idol..."

40 WDH-y

R. Bednarczyk

5.

29.04 - 2.05.2000

Rajd "BASTION"

SPO Kielce

A. Rukat

6.

Sierpień 2000

HSP, Zlot ZHP Gniezno

KPO

J. Konieczny

7.

22 - 24.09.2000

Zlot KPO

SPO Kielce

A. Rukat


ZWIĄZEK  HARCERSTWA  POLSKIEGO
Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny nr 3
Klub "Pikującego Orła"
Drużyn Harcerskich imienia
1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej
i Cichociemnych
                           

 

[powrót "góra"]


BI_6_2001
BI_5_2001
BI_4_2001
BI_3_2001
BI_2_2001
BI_1_2001
kom2_2000_01
kom1_2000_01
kom3_99_2000
kom2_99_2000
kom1_99_2000

Kontakt z ruchem: Rafał Bednarczyk Al. KEN 97/73, 02-777 Warszawa, tel. 0601-317036, fax 022-6441757,
e-mail:
kpo@kpo.neostrada.pl