KOMUNIKATY I BIULETYNY INFORMACYJNE 


  Statut
  O nas
  Rejestracja
  Biuletyn
  Programy
  Aktualności
  Opinie
  Bohater
  Forum
  KONTAKTPrzewodniczący KPO:
hm Rafał Bednarczyk
Al. KEN 97/73
02-722 Warszawa
tel. 0601-317036
fax (022) 816-71-89
e-mail: rafael@mediclub.pl


Warszawa, 30.10.2000


KOMUNIKAT  L1/2000-2001

Szanowne Druhowieństwo!

 Spotykamy się po raz pierwszy w tym roku harcerskim. Mam nadzieję, że będzie to rok wyjątkowy dla naszego ruchu, kiedy wydarzy się wiele dobrego ku pożytkowi wszystkich naszych drużyn.

1.Podsumowanie obchodów Święta 1 SBS w Warszawie
  W tym roku obchody święta brygady były bardzo skromne - niestety poza jedynym reprezentantem 25 DSH "Enigma" im. 1 SBS (Skierniewice) kombatantów wspierała jedynie reprezentacja 40 WDH-y im. 1 SBS (Warszawa). Oczywiście było to głównie spowodowane pokrywającą się w datach imprezą, którą był zlot naszych drużyn w Kielcach. Mam jednak wielką nadzieję, że w przyszłym roku nasza reprezentacja będzie znacznie liczniejsza.

2.Podsumowanie zlotu KPO w Kielcach
  W dniach 22-24.09.2000 w Kielcach odbył się zlot drużyn KPO. Środowiskiem, które podjęło się jego organizacji jeszcze w listopadzie 1999 roku był Kielecki Szczep "Pikującego Orła" (21 KDH im. 1 SBS, 45 KDH im. "Zo" Zawackiej, 41 KDH im. mjr Piwnika "Ponurego", 47 KDH im. 1 SBS i 10 KDH im. ppłk. Kalenkiwicza "Kotwicza").

W zlocie oprócz kieleckich drużyn brały udział:
* 75 SŁDH im. Cichociemnych (Łódź)
* 5 WDSH im. 1 SBS (Wronki)
* 13 SDSH (Kolumna)
* 13 SDH (Kolumna)
* 5 KDH im. ppor Szwieca "Robota" (Końskie)
* 6 SDHS im. Cichociemnych (Swarzędz)
* 15 SDH im. 1 SBS (Swarzędz)
* 25 DSH im. 1 SBS (Skierniewice)
* 40 WDH-y im. 1 SBS (Warszawa)

W czasie trzech dni dzięki bardzo dobremu przygotowaniu imprezy
przez organizatorów mogliśmy wziąć udział w wielu ciekawych wydarzeniach czego ukoronowaniem była sobotnia wielogodzinna gra terenowa gdzie reprezentacje drużyn musiały wykazać się na wielu punktach rozsianych na terenie praktycznie całych Kielc.
 Tradycyjnie w niedzielny poranek odbył się Konkurs Wiedzy o Bohaterach Drużyn, który miał dwie sesje: młodszo- i starszoharcerską. W kategorii starszoharcerskiej po wysokiej jakości rozgrywce, a nawet dogrywce zwyciężyła reprezentacja 25 DSH im. 1 SBS ze Skierniewic wyprzedzając jednym punktem 75 SŁDH im Cichociemnych z Łodzi. Rozgrywka w kategorii młodszoharcerskiej miała w tym roku wyjątkowo niski poziom.
 W imieniu swoim i nas wszystkich chciałbym serdecznie podziękować Kieleckiemu Szczepowi "Pikującego Orła" za bardzo dobre przygotowanie i przeprowadzenie naszego
zlotu - mam nadzieję, że przyszłoroczni organizatorzy zlotu wezmą z nich przykład.

3.Odprawa drużynowych podczas zlotu drużyn KPO
Podczas zlotu odbyła się najważniejsza wg statutu KPO zbiórka drużynowych, podczas której ustalono:
* wybrano nowe władze KPO: przewodniczącym został ponownie hm Rafał Bednarczyk (drużynowy 40 WDH-y im. 1 SBS), który zaproponował na swojego zastępcę              phm Przemysława Owczarka (szczepowy z Łodzi), który został wybrany na tą funkcję
* zadecydowano, że łączność w KPO będzie utrzymywana po części metodami tradycyjnymi (list), po części dzięki poczcie elektronicznej (e-mail) - każdy jednak otrzymany komunikat trzeba obowiązkowo potwierdzić
* rozmawiano i różnych sposobach bardziej sprawnej organizacji mogących usprawnić nasze działania - ciągle czekamy na nowe pomysły
* zadecydowano, że w tym roku wprowadzimy do organizacji naszej struktury regiony czyli terenowe formacje skupiające drużyny KPO działające w geograficznej bliskości. I tak zadecydowaliśmy o eksperymentalnym powołaniu trzech regionów:
* centralny z siedzibą w Łodzi (Łódź, Warszawa, Kielce, Skierniewice, Kolumna, Końskie)
* wielkopolski z siedzibą w Gnieźnie (Gniezno, Swarzędz, Wronki, Skoki, Poznań)
* pomorski z siedzibą w Szczecinie (Szczecin, Lębork)
* regiony zorganizują jedną imprezę w ciągu roku harcerskiego dla swoich własnych środowisk (ewentualnie zapraszając drużyny z innych regionów)
* KPO zorganizuje kurs drużynowych KPO w Centralnej Szkole Instruktorskiej w Perkozie w ciągu ferii zimowych - wszystkie środowiska wyślą swoich kandydatów
* KPO zorganizuje kurs podharcmistrzowski (dla phm i dla realizujących próbę phm)          z jakimś innym środowiskiem, np. razem z Ruchem Całym Życiem - pierwszy dogodny termin to 8-10.12.2000 - wszyscy phm i kandydaci na phm w KPO zarezerwują sobie ten termin
* W zależności od potrzeb KPO zorganizuje kurs na odznakę ratownika medycznego ZHP, a na listopadowej odprawie drużynowych w Warszawie podejmiemy decyzję czy szkolenie to będzie dotyczyło stopnia brązowego, czy srebrnego
* Zadecydowano, że następny Zlot Drużyn KPO zostanie zorganizowany przez środowisko z Łodzi i Kolumny w terminie 5-7.10.2001 - prosimy o wpisanie tej imprezy już teraz do Waszych terminarzy
* Zaproponowano, aby w sytuacji kiedy brak już naturalnych fundatorów proporców, którymi kiedyś nagradzaliśmy najlepsze drużyny KPO, opracować nowy system nagradzania wyróżniających się środowisk ruchu - swoje propozycje każda ekipa            ma przygotować na listopadową odprawę drużynowych w Warszawie
* Pozostawiono wybór dwóch następnych zastępców przewodniczącego na listopadową odprawę drużynowych - wszystkie jednostki są proszone o przygotowanie swoich ewentualnych kandydatów na te funkcje
* Postanowiono, że środowiska KPO wezmą udział w organizacji jednego z biwaków oraz niektórych służb następnego PZHS organizowanego w Chorzowie w sierpniu 2001 roku
* Przedyskutowano możliwość organizacji centralnego obozu letniego KPO - odłożono decyzję w tej sprawie do następnej odprawy drużynowych

4.Następna odprawa drużynowych KPO
 Odprawa drużynowych została wyznaczona na 4.11.2000 (sobota) w Warszawie         w siedzibie GK ZHP, początek o godz. 11.00 - prosimy o przybycie i przygotowanie stanowiska w powyżej opisanych kwestiach.


I to już wszystkie wiadomości. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie - do zobaczenia
w Warszawie.

CZUWAJ!

hm Rafał Bednarczyk

ZWIĄZEK  HARCERSTWA  POLSKIEGO
Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny nr 3
Klub "Pikującego Orła"
Drużyn Harcerskich imienia
1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej
i Cichociemnych                           

 

[powrót "góra"]


BI_6_2001
BI_5_2001
BI_4_2001
BI_3_2001
BI_2_2001
BI_1_2001
kom2_2000_01
kom1_2000_01
kom3_99_2000
kom2_99_2000
kom1_99_2000

Kontakt z ruchem: Rafał Bednarczyk Al. KEN 97/73, 02-777 Warszawa, tel. 0601-317036, fax 022-6441757,
e-mail:
kpo@kpo.neostrada.pl