BOHATER


  Statut
  O nas
  Rejestracja
  Biuletyn
  Programy
  Aktualności
  Opinie
  Bohater
  Forum
  KONTAKT


Wybor bohatera dla hufca - pytania pomocnicze

I.Struktura hufca
1.Ile jest drużyn w poszczególnych pionach (zuchowym, harcerskim, starszoharcerskim)?
2.Jak rysują się tendencje w stanie ilościowym i jakościowym drużyn poszczególnych pionów na podstawie spisu harcerskiego za okres ostatnich 3 lat?
3.Ile procentowo jest drużyn koedukacyjnych w poszczególnych pionach i jakie są tendencje w tym zakresie na podstawie spisu harcerskiego (za 3 ostatnie lata)?
4.Ile jest drużyn specjalnościowych i jakich w hufcu?
5.Jak wygląda zaplecze działania drużyn hufca - ile procentowo jest drużyn przyszkolnych
w stosunku do środowiskowych?
5.Jakie są główne nurty programowe realizowane w drużynach hufca?

II.Bohater w drużynach hufca
1.Czy są w hufcu drużyny, które mają swojego bohatera?
2.W jaki sposób te drużny pracują ze swoim bohaterem?
3.Ile drużyn ma bohatera powiązanego lokalnie:
- ze szkołą w której działa drużyna
- z obszarem działania (ulica, miasto, region)
4.Czy są w hufcu drużyny, które chcą zmienić swojego bohatera i dlaczego?

III.Środowisko działania hufca
1.Czy hufiec uczestniczy w ważnych chwilach miasta, regionu i w jakich?
2.Czy miasto (region) w jakiś szczególny sposób kultywuje pamięc swoich specjalnie zasłużonych obywateli?
3.Czy istnieje towarzystwo przyjaciół miasta (regionu)?
4.Czy istnieją ulice nazwane imieniem sławnych obywateli miasta (regionu)? Jeśli tak to kim oni byli i dlaczego zasłużyli się miastu (regionowi)?
5.Czy istnieją w mieście (regionie) jakieś obiekty (nie chodzi o ulice) noszące imiona sławnych ludzi?
6.Czy hufiec ma jakiegoś opiekuna / protektora, np. jednostkę wojskową, dom kultury, urząd miasta (proszę podać szczegóły takiej opieki)?
7. Czy hufiec organizuje z miastem (regionem) jakieś imprezy lub uroczystości? Proszę podać jakie?
8.Czy istnieją w mieście (regionie) jakieś organizacje kombatanckie? Jakie?

[powrót "góra"]


Bohater drużyny

Bohater  hufca

Kontakt z ruchem: Rafał Bednarczyk Al. KEN 97/73, 02-777 Warszawa, tel. 0601-317036, fax 022-6441757,
e-mail:
kpo@kpo.neostrada.pl