PROGRAMY 


  Statut
  O nas
  Rejestracja
  Biuletyn
  Programy
  Aktualności
  Opinie
  Bohater
  Forum
  KONTAKT

PLAN PRACY

REGIONU POMORSKIEGO KLUBU "PIKUJĄCEGO ORŁA"

na rok 2001

CEL:Koordynacja i propagowanie działalności Ruchu Programowo-Metodycznego nr 3 ZHP Klub "Pikującego Orła".

ZAMIERZENIA:

1.Nawiązanie współpracy z Inspektoratem Proobronnym i Ratowniczo-Medycznym Komendy Chorągwi Zachodnio-Pomorskiej ZHP.

2.Zintegrowanie środowisk KPO w regionie.

3.Pozyskanie nowych środowisk dla KPO.

4.Podnoszenie wyszkolenia specjalnościowego kadry drużyn

KPO.

KALENDARIUM IMPREZ

1.Szkolenie z zakresu alpinistyki zurbanizowanej-współdziałanie z OSP Szczecin-Port.
Termin: 10.02.2001r. Miejsce: Szczecin
Organizator: 111 ODSH "Huragan" Odpowiedzialny: pwd.M.Sitarski
Udział: 4 osobowe reprezentacje drużyn

2.Szkolenie strzeleckie-strzelanie sytuacyjne-współdziałanie z Insp.Proobronnym GK ZHP.
Termin: 23-25.02.2001r. Miejsce: Chorzów
Organizator: Insp.Proobronny GK ZHP Odpowiedzialny: phm.J.KoniecznyUdział: przedstawiciele KPO

3.Biwak motywacyjno-szkoleniowy-współdziałanie z Insp.Proobronnym i Rat.-Med.KCH.
Termin: 9-11.03.2001r. Miejsce: Szczecin
Organizator: KPO Region Pomorski Odpowiedzialny:phm.J.Konieczny
Udział: 4 osobowe reprezentacje drużyn

4.Szkolenie z zakresu łączności - współdziałanie z Harc.Klubem Łączności.Termin: marzec'01r. Miejsce: Szczecin
Organizator: 111 ODSH "Huragan" Odpowiedzialny: pwd.M.Sitarski
Udział: 4 osobowe reprezentacje drużyn

5.Naziemne szkolenie spadochronowe -współpraca z Aeroklubem Szczecińskim.
Termin: kwiecień'01r. Miejsce: Szczecin
Organizator: 64 ODSH "Cień" Odpowiedzialny:HO K.Kwiatkowski
Udział: kandydaci na kurs spadochronowy

6.Udział w XI Rajdzie "Gryf" Trasa "Leśna przygoda".
Termin: 27-29.04.2001r. Miejsce:Szczecin
Organizator: 64 ODSH"Cień" Odpowiedzialny:pwd.M.Kaniak
Udział: drużyny

7.Kurs spadochronowy - współdziałanie z HKL "Trawers".
Termin: maj'01r. Miejsce: Jeżów Sudecki
Organizator: Insp.Proobronny GK ZHP Odpowiedzialny: phm.J.Konieczny
Udział: kandydaci na skoczków i skoczkowie podnoszący kwalifikacje

8.Szkolenie dla Harcerskiej Służby Porządkowej-współpraca ze służbami publicznymi i Insp.Rat.-Medycznym KCH Zach.-Pom.
Termin: maj-czerwiec'01r. Miejsce:Szczecin
Organizator: Insp.Rat.-Med. i Proobronny KCH Odpowiedzialny:phm.M.Cyrulewski
Udział: członkowie HSP

9.Szkolenie z zakresu nurkowania-współpraca z Regionem Wielkopolskim KPO.
Termin: czerwiec'01r. Miejsce: Gniezno
Organizator: 19 DH "Bastion" Odpowiedzialny:phm.J.Konieczny
Udział: 4 osobowe reprezentacje drużyn

10.Organizacja i udział w Specjalnościowej Akcji Szkoleniowej(SAS)-współpraca z Insp.Proobronnym GK ZHP.
Termin: 1-15.08.2001r. Miejsce: Stebnik
Organizator: KPO i GK ZHP Odpowiedzialny:phm.J.Konieczny
Udział: kadra i członkowie drużyn w zależności od kursu

11.Organizacja XVI PZHS
Termin: 20-28.08.2001r. Miejsce: Chorzów
Organizator: GK ZHP Odpowiedzialny: phm.J.Konieczny
Udział: członkowie i kadra drużyn

12.Udział w zawodach o Puchar Ministra Obrony Narodowej
Termin: wrzesień'01r. Miejsce:Wrocław
Organizator:KPO Region Pomorski Odpowiedzialny:pwd.M.Andryskowski
Udział: 2 ekipy reprezentujące KPO i Inspektorat Proobronny KCH Zach.-Pom.

13.Udział w Jesiennej Grze Polowej (JGP'01)
Termin: wrzesień '01r. Miejsce: Lębork
Organizator: 7 HDCZB Lębork Odpowiedzialny:pwd.M.Andryskowski
Udział: drużyny

14.Udział w Zlocie KPO
Termin: 5-7.10.2001r. Miejsce: Łodź
Organizator: KPO Odpowiedzialny: phm.P.Owczarek
Udział: drużyny

[powrót "góra"]


Plan pracy KPO Wlkp

Plan pracy KPO Pomorze

Kontakt z ruchem: Rafał Bednarczyk Al. KEN 97/73, 02-777 Warszawa, tel. 0601-317036, fax 022-6441757,
e-mail:
kpo@kpo.neostrada.pl